Thể thao và Văn hóa: https://thethaovanhoa.vn/sunny-viet-nam-kenh-youtube-tien-phong-quang-ba-du-lich-viet-bang-tinh-hoa-van-hoa-20210112090812264.htm

Chuyên trang Du lịch (báo Lao Động): https://dulich.laodong.vn/san-pham-moi/kenh-youtube-tien-phong-quang-ba-du-lich-viet-nam-869720.html

Saostar: https://www.saostar.vn/dep-360/nha-san-xuat-dube-nguyen-quang-ba-du-lich-viet-bang-tinh-hoa-van-hoa-20210121144601291.html

2sao: https://2sao.vn/hotmom-dube-nguyen-san-sang-loi-nuoc-thuc-dem-n-249912.html

Báo Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dube-nguyen-lam-kenh-youtube-quang-ba-viet-nam-bang-tinh-hoa-van-hoa-viet-191644.html

Share